3.4  Zure en basische schoonmaakmiddelen

 

15a    Een shampoo is (vrijwel) pH neutraal als rood lakmoespapier rood blijft (of paars wordt) en blauw lakmoespapier blauw blijft (of paars wordt).

15b    Shampoo bevat detergens en is pH neutraal, zeep is basisch en zorgt voor irritatie als het in je ogen komt.

 

16a    De pH daalt, maar wordt niet kleiner dan 7.

16b    De pH stijgt, maar wordt niet groter dan 7.

 

17a  De pH stijgt met 2, dus je moet 10 x 10 = 100 maal verdunnen.

17b  De pH is 4 lager, dus bevat het zoutzuur 10 x 10 x 10 x 10 = 10 000 maal zoveel zuur.

 

18a    Ammonia is een basische stof en kan dus vetvlekken verwijderen.

18b    Het is een bijtende en stinkende stof die bij hogere temperaturen uit het waswater ontwijkt.

 

19a    Het breekt het vet af dat in de gootsteen gestold is en voor verstopping zorgt.

19b    Ja, het vet kan door de hoge temperatuur weer vloeibaar worden en wegspoelen.

 

20a    Het werkt tegen kalkaanslag, het moet dus een zure stof bevatten.

20b    Het marmer kan worden aangetast door de zure stof in antikal.